Dr Ričard G. Erskin je 2, 3. i 4. decembra 2022. godine, od 18h do 21h po srednjoevropskom (GMT/UTC + 1h) vremenu, u organizaciji Udruženja „Beosavet”, Nacionalne asocijacije za transakcionu analizu  – NATAS i Specijalističke ordinacije „Bubera Ninić”, održao online video-seminar od 3 sesije na temu: „Transfer, kontratransfer, nesvesna komunikacija i uzrasna (starosna) regresija u psihoterapiji”.
Detaljnije