Dr Aleksandra Bubera u emisiji Život plus govorila je o psihoterapijskom pravcu transakcionoj analizi i osnovnim konceptima transakcione analize.
Detaljnije