fbpx

 

 

Istorija Transakcione Analize u Srbiji

Daleke 1979. je u Srbiju došao Grejem Barns (Graham Barnes) po pozivu profesora psihologije na Beogradskom univerzitetu Josipa Bergera. Berger je Barnsa upoznao na prethodnom studijskom putovanju u USA radi profesionalnog usavršavanja. Barns je tada održao seminar koji je trajao oko 9 dana, a polaznici su bili svi zainteresovani psihijatri i psiholozi sa Univerzitetske klinike za psihijatriju, ali i svih ostalih ustanova koje su se bavile mentalnim zdravljem, kao i zainteresovani pojedinci iz polja mentalnog zdravlja. 1980.-te je počeo prvi zvanični trening  koji je takođe vodio Grejem Barns i trajao je 4 godine, upisano je 22 polaznika. Barns je dolazio oko 4 puta godišnje i obično radio sa polaznicima  1-2 nedelje.

Tijana Mandić, psiholog i kasnije professor na Fakultetu dramskih uemtnosti u Beogradu, koja je započela svoju edukaciju iz TA u Londonu 1978. godine, se pridružila kao supervisor i terapeut u Beogradu odmah nakon sticanja svog TA sertifikata.

Iz te prve generacije CTA je postalo šestoro od kojih Jelica Todorović više nije među živima. Mirjana Divac – Jovanović, Lukrecija Vranješević, Jelena Manojlović su tokom svoje čitave karijere praktikovale TA u Srbiji i inostrantsvu,  a neke od njih bile uključene kasnije i u edukaciju novih generacija i još uvek su aktivne u praksi i u nastavi, pa i na fakultetima. Nada Polovina je završila edukaciju ali se kasnije bavila porodičnom terapijom.

Tijana Mandić, Josip Berger, Mirjana Divac – Jovanović i Sonja Radojković su pisali TA knjige i članke, bestseler je  bila knjiga Josipa Bergera “Treći roditelj” koju su čitali i profesionalci i laici.

Tijana Mandić i Sonja Radojković, MA psiholog, su pokrenule dalju edukaciju iz TA i iz te generacije ispite su položili Zoran Milivojević i Gordana Krotić.

Zoran Milivojević je kasnije nastavio edukaciju kao PTSTA pod supervizijom Karla Moiza (Carlo Moiso) i omasovio edukaciju i popularizivao TA kroz svoje knjige, nastupe na TV i novinama.

Marina Banić, MA psiholog, TSTA je jedan deo svoje edukacije imala kod njega, a  svoju edukaciju je završila i dobila status CTA sa trenerima iz inostranstva i osnovala prvu TA asocijaciju u Srbiji – SATA – Srpska Asocijacija za Transakcionu Analizu.

Psihoterapija još uvek ne postoji legalno kao odvojena profesija u Srbiji, niti postoji zakonska regulativa u vezi psihoterapije, iako psihoterapijske usluge postoje u cenovnicima državnih i privatnih zdravstvenih ustanova.

Krovna organizacija kojoj pripadaju većina psihoterapijskih udruženja u Srbiji se zove Savez Psihoterapeuta Srbija i članica je Evropske Asocijacije za Psihoterapiju (EAP).

Druga polja TA sem psihoterapijskog, nisu za sada skoro uopšte razvijene u Srbiji.

U Srbiji danas postoji 5 TA asocijacija, od kojih su 2 članice Evropske asocijacije za Transakcionu Analizu (EATA) a treća je u procesu afilijacije.

TA asocijacije u Srbiji:

  1. SATA – Srpska Asocijacija za Transakcionu Analizu

osnovana je decembra 2000. godine, a iste godine je i zvanično pridružena evropskoj asocijaciji za transakcionu analizu (EATA), kao jedina asocijacija za TA u Srbiji.

Član SATA-Srpske asocijacije za transakcionu analizu čine stručnjaci i profesionalci iz raznih oblasti humanističkog delovanja npr.psihologija, zdravstvo, vaspitanje i obrazovanje, socijalna zaštita, organizacije, komunikacije i sl. koji se udružuju radi razvoja i unapređenja primene transakcione analize u oblasti savetovanja, mentalnog zdravlja, obrazovanja u organizacijama i sl. , kao i pojedinci zainteresovani za TA.

SATA je organizovala brojne škole TA, kao i edukaciju TA u Srbiji, Montenegro i Macedonia, a gosti su im bili: Alessandra Pierini, Isabelle Crespele, Maria Bran, Harry Gerth, Barbara Repinc Zupančič, Nevenka Miljković, Maria Teressa Tosi

U ovoj godini, SATA broji 39 članova.

Od toga: 13 sa CTA ugovorom, od toga 3 sa položenim CTA 1 sa TSTA, 16 redovnih članova i 9 novih.

http://sata.rs/

 

 

  1. TAC- ATAS (Asocijacija Transakcionih Analitičara Srbije)

je osnovao Zoran Milivojević, MD, TSTA januara  2001

U ovom trenutku Tac ima 1589 članova i najmasovnije je TA udruženje u čitavom regionu bivše Jugoslavije.

 

Specifični su po predominatnosti klasične i KBT TA.

Neki od njihovih članova su članovi i ITAA, a asocijacija nije član EATA.

 

Sertifikovanih članova imaju : 13 CTA,  1 PTSTA,  3 TSTA.

Pod CTA ugovorima je  27 članova

 

Godišnje okvirno upisuje oko 180 polaznika u raznim gradovima Srbije i regiona na TA 101 kurs od kojih većina nastavlja napredni kurs. (Crna Gora, Bosna iHercegovina, Hrvatska)

 

Na TA 101 se primaju svi zainteresovani, a posebno studenti ili profesionalci iz humanističkih struka, ali i svi ostali. Oni  koji ukoliko nemaju dovoljna znanja za psihoterapijsku sertifikaciju, mogu da ih dopune na kursu koji traje oko godinu i po dana i organizuje ga nekoliko privatnih fakulteta za psihologiju.

 

Do sada su organizovali radionice u Beogradu i Novom Sadu, ali i u Sloveniji koje su vodili : pokojni Claude Steiner, Steve Karpman, Trudy Newton, Julie Hay, Nancy Porter – Steel i Curtis Steel, Sari van Poelje, pokojni Carlo Moiso, Tony White i Richard Erskine

http://tacentar.net/

 

  1. Balkan Association for Transactional Analysis – TAUS

je osnovala dr Kristina Brajović – Car, PTSTA  u septembru 2015.-te.

Specifičnost je što je asocijacija registrovana kao regionalna asocijacija za TA.

ima 70 članova

imaju 2 PTSTA,  1CTA  7 pod CTA ugovorom

organizovali su do sada brojne edukacije i škole TA i gosti su im bili brojni treneri TA :

Leilani Mitchell, Krispijn Plettenberg, Nada Žanko, Mark Head, Mark Widowson, Biljana van Rijn.

Tokom protekle godine TAUS je organizovao veliki broj aktivnosti vezanih za TA za javnost i profesionalce, kao što su radionice za javnost, javne tribine sa renomiranim imenima u TA i akademskom krugu i nastupi njihovih trenera i članova odbora na TV sa nacionalnom frekvencijom i u medijima uopšte.

U novembru 2018. u saradnji sa UTA-om, TAUS je organizovao EATA-in Outreach program u Rijeci, Hrvatska, i završio proces uspostavljanja svoje međunarodne podružnice u Rijeci, Hrvatska.

Organizovali su tri TA 101 kursa i održavanje besplatnih predavanja o TA za studente psihologije Fakulteta za medije i komunikacije

http://taus.rs/

 

  1. UTAS – Udruženje za Transakcionu Analizu Srbije (ranije Centar za Transakcionu Analizu)

osnovala je dr Danijela Budiša Ubović, psiholog, PTSTA  2018., u procesu je pridruzivanja EATA-i, ima 62 clana, imaju oko 30-ak polaznika godisnje, 1 PTSTA, 4 CTA ugovora.

Ono po cemu je udruzenje specifično je akcenat na pravcima u TA koji stavljaju u fokus odnos sa klijentom.

U martu 20120. u goste im dolazi Karen Minikin sa Metanoia Instituta iz UK.

https://danijelabudisa.com/udruzenje-za-transakcionu-analizu/

 

 

  1. NATAS – Nacionalna Asocijacija za Transakcionu Analizu Srbije

je najmlađa asocijacija, koju je osnovala Aleksandra Bubera, MD, psihijatar, TSTA i osnovana je krajem 2018.-te godine kao asocijacija za Transakcionu analizu i Integrativnu transakcionu analizu, što je i njena specifičnost.

Ova asocijacija za sada ima 5 članova od kojih je jedan TSTA.

Planira da članstvo čine profesionalci iz humanističkih struka uključujući lekare, psihijatre, psihologe, pedagoge, specijalne pedagoge, učitelje, sociologe, filozofe, teologe, al i svi drugi zainteresovani.

Ukoliko se članovi budu izjasnili, organizacija kada skupi dovoljno članova, palnira EATA afilijaciju.

Za sada ne organizuje svoje edukacije, jer traže prostor, ali je asocijacija aktivna u drugim aktivnostima:

Organizuje javne tribine, ove godine ciklus od 5 tribina o bliskosti, zatim drugi terapijski maraton.

www.natas.org.rs

 

Kao najmlađa, a samim tim i sa “najvećim Ego stanjem Deteta ”, ova asocijacija je pokrenula ideju o saradnji svih TA asocijacija.

Vođena razmišljanjem iz Odraslog, da u jednoj tako maloj zemlji kao što je Srbija trenutno imamo 5 asocijacija, da su sve veoma aktivne, ali da tok informacija nije adekvatan, da bismo mogli da sarađujemo i brže i bolje razvijamo TA i da je vreme da svi zajedno organizujemo jedan veliki i značajan događaj.

Budući da je asocijacija registrovana i kao udruženje za Integrativnu TA, a da je najveći broj od ukupno aktivnih TA terapeuta i edukanata najviše poznaje klasičnu i CBT TA, pozvali smo dr Richarda Erskine, TSTA da nam održi trodnevnu radionicu od 15-17 maja 2020. godine u Beogradu.

Smatramo da će ovo doprineti širenju i drugih TA pristupa u Srbiji i da je najbolje učiti direktno “sa izvora”, ukoliko je to moguće.

Ovo je prvi projekat oko koga sarađuju svih 5 TA asocijacija u Srbiji, kao i Srpsko Udruženje za Integrativnu Terapiju  i nadamo se da ćemo imati 100 polaznika iz zemlje, regiona ali i iz celog Sveta, jer nam je toliko potrebno da projekat bude finansijski održiv, s obzirom da smo economicaly chalenged zemlja.

Informacije o radionici možete pronaći i na linku:

_________________________

kao in a web sajtu Richarda Erskina http://www.integrativetherapy.com/

 

A kratak opis radionice je:

Isceljujući odnos – psihoterapija stida, konfuzije i psihološkog povlačenja

 

Stid, konfuzija i psihološko povlačenje odlike su šizoidnog procesa, a ovaj proces može biti prisutan, ali je veoma teško prepoznatljiv kod mnogih klijenata,  pogotovo kod onih koji veoma dobro funkcionišu.

Pojam „šizoidan“ često nije dobro shvaćen. To znači „seći“, „cepati“ ili „deliti“. Rad sa šizoidnim procesom se razvio oko pitanja koja su povezana i sa disocijacijom i sa stidom.

Sramota i samo-pravednost mogu se posmatrati kao odbrambena dinamika kojima osoba pribegava da bi izbela ranjivost koja ide do nivoa poniženja i gubitka kontakta u odnosu sa drugim ljudima.

Složeno i kontinuirano potkrepljivanje uverenja „sa mnom nešto nije u redu“ pred terapeuta stavlja složene izazove koji su specifični i jedinstveni za psihoterapiju stida. Nerešen arhaični stid i introjektovan stid, pojačavaju bol svake aktuelne kritike (u „sada“ i „ovde“), dodajući toksičnost reakcijama naših klijenata.

Jukstapozicija terapeutovog ispitivanja/istraživanja i usklađivanja sa klijentom, uz sećanje klijenta na nedostatak međuljudskog kontakta u prethodnim značajnim odnosima, dovodi do stvaranja intenzivnih reakcija klijenta i moguće odbrambene reakcije na međuljudski kontakt sa terapeutom, u vidu straha, ljutnje, povećane zabrinutosti i stida.

Radeći sa pojedincima koji koriste disocijaciju kao neprekidni koping – mehanizam i takođe sa ljudima za koje je stid osnovni način organizovanja njihovog emocionalnog iskustva, moramo naglasiti značaj uvida u subjektivno iskustvo klijenta u našim metodama psihoterapije. Takvi klijenti zahtevaju dosledno usklađivanje psihoterapeuta u odnosu na njihovo afektivno stanje i prilagođavanje terapeuta njihovom razvojnom (često pre-jezičkom) nivou funkcionisanja.

Terapeutski fokus nije na promeni ponašanja, već na unutrašnjem procesu klijenta, čime se potvrđuje (vrednuje kao istinsko) subjektivno iskustvo klijenta, kako bi se interno ispunila psihološka praznina šizoidnih individualnih iskustava.

Ono što postaje očigledno u fenomenološki fokusiranoj psihoterapiji je izolovani, skriveni, inkapsulirani afekat klijentovog selfa. Ako je terapeut u tom procesu prisutan na zaceljujući, podržavajući i razjašnjavajući način, to omogućava integraciju iskustva i u iskustvo pojedinca (klijenta).

Na ovoj radionici ćemo koristiti predavanja, diskusije o slučajevima i demonstracije uživo kako bismo prvo sagledali međuljudsku i intrapersonalnu dinamiku stida, konfuzije i psihološkog povlačenja.

Razmatraćemo rupture u odnosima iz prošlosti osobe, a koje se ponovo manifestuju u intimnim relacijama osobe danas.

Kroz demonstracije ćemo ispitati kako se do isceljenja može doći kroz poštovanje, kontakt, autentičnost i investiranost (involvement) terapeuta u procesu.

 

Nadamo se da će ova saradnja doneti početak novog poglavlja u istoriji srpske TA J