fbpx

PITANJA I ODGOVORI

Da li je moguće pogledati neki od seminara koji su ranije organizovani?

Da, kliknite na  NARUČI SNIMAK ili nam se obratite na natasrbije@gmail.com

Molimo Vas, ukoliko ste nam poslali mejl da proverite i svoje SPAM sanduče radi odgovora.

Zašto na seminarima postoji konsekutivni prevod i kako se on razlikuje od simultanog?

Naši predavači uglavnom insistiraju na konsekutivnom prevodu, jer je to najbolji način da se uživo usklađuju (attune) sa prevodiocima i učesnicima – da  prate da li polaznici dobro razumeju sadržaj gradiva, da prate učesnike i njihove reakcije i potencijalno ih uključe u diskusiju.

Konsekutivni prevod je vrsta prevoda gde predavač kaže nekoliko rečenica, napravi pauzu, prevodioc prevede i zatim predavač nastavlja sa sledećih nekoliko rečenica. 

Dakle, prevodi se u segmentima i predavač i prevodioc su tim koji radi zajedno. Konsekutivno prevođenje uglavnom rade osobe koje vladaju terminologijom iz profesije, u ovom slučaju to su osobe iz oblasti psihoterapije. 

Iskustvo je pokazalo da je neprofesionalni konsekutivni prevod bolji od simultanog, jer simultani prevod rade obično profesionalni prevodioci koji nisu iz struke i ne prevode dobro stručne termine, niti dovoljno dobro razumeju sadržaj koji prevode, pa tako slušaoci koji u slušalicama (ili u slučaju on-line događaja na drugom kanalu) čuju samo prevodioca, zapravo često dobiju pogrešan, ili u najmanju ruku nedovljno dobar prevod. 

Pored toga, iz iskustva znamo i da prevodioci koji nisu iz profesije mentalnog zdravlja budu potrešeni sadržajima koje prevode te ne mogu da se dobro (ili uopšte) koncentrišu na prevod.

Da li je moguće da seminari budu bez prevoda?

Naše iskustvo je pokazalo da većina naših slušaoca čak iako se služe engleskim jezikom imaju benefit od prevoda – dva puta čuju isti sadržaj, tačno čuju ionformacije, ukoliko je potrebno razjasne nejasnoće, a u komunikaciji sa predavačem takođe se pokazalo efikasnije koristiti prevodioce, jer se tako štedi na vremenu.

Da li NATAS organizuje edukaciju iz Transakcione analize?

Planiramo u budućnosti da organizujemo i kompletnu edukaciju osnovnog i naprednog nivoa iz TA, za sada ta mogućnost ne postoji. U vezi supervizije možete se javiti na natasrbije@gmail.com 

Da li je NATAS član neke međunarodne ili domaće asocijacije?

Neki od članova NATAS su i individualni članovi https://www.itaaworld.org/ i https://savezpsihoterapeuta.org/

Da li mogu da postanem član NATAS?

Nakon podnošenja pristupnice i temeljnog upoznavanja postojećih članova sa kandidatom za članstvo, Skupština NATAS donosi odluku o prijemu novih članova. To u praksi znači da se sa potencijalnim kandidatima upoznajemo kroz naše seminare, radionice i obavezno supervizije pre donošenje odluke o prijemu u članstvo.

"Uplatio-la sam seminar/radionicu, a ne mogu da prisustvujem. Da li je moguće dobiti snimak cele radionice ili propuštenog dela?"?

Naravno. Za sve učesnike koji su izvršili uplatu,a nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, obezbeđujemo snimak celog seminara, ili propuštenog dela seminara.

Postavite pitanje