Dr Ričard G. Erskin je 2, 3. i 4. decembra 2022. godine, od 18h do 21h po srednjoevropskom (GMT/UTC + 1h) vremenu, u organizaciji Specijalističke ordinacije „Bubera”, Udruženja „Beosavet” i Nacionalne asocijacije za transakcionu analizu  – NATAS, održao seminar od 3 sesije na temu: „Transfer, kontratransfer, nesvesna komunikacija i uzrasna (starosna) regresija u psihoterapiji”.

Ovo je treća uzastopna godina u kojoj smo imali čast da organizujemo seminar koji je održao dr Ričard G. Erskin, svetski priznati predavač i psihoterapeut koji maestralno obrazlaže teorijske i demonstrira praktične psihoterapijske koncepte.

Interesovanje članova psihoterapeutske zajednice ne jenjava, stoga je dr Erskine pripremio teorijski i praktični prikaz nove teme za koju su učesnici prethodnih seminara u našoj organizaciji iskazali interesovanje.

Ovaj seminar – profesionalno  usavršavanje je osmišljen da psihoterapeutima pruži forum za diskusiju o značaju klijentove nesvesne komunikacije, transfera i kontratransfera, kao i različitim metodama koje olakšavaju podržanu uzrasnu regresiju u dubinskoj psihoterapiji.

Ovaj Zoom seminar počeo je sa definisanjem transfera i razlikovanjem između reaktivnog i responsivnog kontratransfera. Zatim smo istražili različite aspekte nesvesnih psiholoških funkcija, značaj odigravanja, te kako se iskustva iz detinjstva, zanemarivanja i traume nesvesno ponovo oživljavaju u svakodnevnom životu.

Presimboličko iskustvo, implicitna memorija i potisnuta eksplicitna sećanja zajedno čine nesvesni proces koji se odvija kroz transfer.

U psihoterapiji nesvesna komunikacija se može izraziti kroz klijentov afekt, odigran u ponašanju klijenta, kodiran u klijentovim pričama i metaforama i u izazvanom psihoterapeutovom emocionalnom odgovoru. Ozbiljna psihoterapija zahteva od psihoterapeuta da stalno prati različite izraze kontratransfera, transfera i nesvesne komunikacije.

Psihološka uzrasna (starosna) regresija se često javlja u procesu psihoterapije, ali i u svakodnevnom životu.

Osetljivo terapeutsko vođenje je od suštinskog značaja kako bi se osiguralo da će regresija biti lečenje trauma i zanemarivanja iz detinjstva, a ne jačanje arhaičnih obrazaca psihološke organizacije.

Kroz formalnu nastavu, diskusije i diskusiju o slučajevima, ovaj Zoom seminar u 3 sesije se fokusirao na:

 • dekodiranje nesvesnih relacionih obrazaca naših klijenata;
 • razlikovanje između transfera i transakcija;
 • jačanje inter-subjektivnog kontakta;
 • identifikovanje domena nesvesne komunikacije;
 • prevođenje reakcija jukstapozicije u punu komunikaciju;
 • istraživanje psihoterapeutovih fizioloških, afektivnih i fantazijskih odgovora na klijenta (kontratransfer);
 • razlikovanje između reaktivnog i responsivnog kontratransfera;
 • efektivna upotreba kontratransfera.
 • identifikacija različitih oblika uzrasne(starosne) regresije;
 • formulisanje razvojnih slika(predstava);
 • korišćenje terapijskog zaključivanja;
 • korišćenje različitih metode koje olakšavaju lečenje relacionih poremećaja;
 • protektivno pravljenje razlike između ponovnog doživljavanja i ponovnog proživljavanja;
 • titriranje nivoa terapijske podrške prema kapacitetu klijenta;
 • etičko facilitiranje regresivne psihoterapije.

Naglasak je bio stavljen na terapeutsku upotrebu usklađivanja (attunement) klijentovom afektu i razvojnom nivou psihološke organizacije, fizičkim i relacionim potrebama male dece i interpersonalnim kvalitetima psihoterapeuta. Ova radionica je za psihoterapeute i savetnike koji žele da usavrše svoje profesionalno razumevanje i terapijske veštine u omogućavanju dubinske psihoterapije.

Učesnicima je preporučeno da, ako su u mogućnosti, kao pripremu za učešće pročitaju i Beyond Empathy: A Therapy of Contact-in-Relationship by Erskine, Moursund & Trautmann; and Relational Patterns, Therapeutic Presence: Concepts and Practice of Integrative Psychotherapy by Richard Erskine.

Ukoliko niste prsustvovali radionici, a želite da pogledate snimak sva tri dana radionice (ili snimke bilo koje od prehodnih radionica koje je organizoavo ili ko-organizovao NATAS), možete da naručite snimak. Naša preporuka je da ako ste u mogućnosti uvek prisustvujete radionici, jer na taj način imate mogućnost direktnog kontakta sa predavačem.

Ovaj seminar (preko Zoom aplikacije)se odvijao na engleskom i srpskom jeziku sa konsekutivnim neprofesionalnim prevodom koga rade naše kolege, stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja.  (Opis konsekutivnog prevoda možete pronaći ovde: šta je konsekutivno prevođenje).

Dr Erskin insistira na konsekutivnom prevodu, jer je to najbolji način da se uživo usklađuje (attune) sa prevodiocima i učesnicima – da  prati da li polaznici dobro razumeju sadržaj gradiva, da prati učesnike i njihove reakcije i potencijalno ih uključi u diskusiju.

Ovaj seminar je akreditovan kao stručni sastanak I kategorije pod evidencionim brojem A-1-741/22 od strane Zdravstvenog saveta Srbije, a samo učesnici koji su bili prisutni na seminaru su dobili sertifikat sa dva KME boda i devet sati edukacije.

Ko je mogao učestvovati na ovom seminaru?

Pravo učešća na seminaru imali supsihijatri, klinički psiholozi i klinički socijalni radnici, ali i svi drugi profesionalci (specijalni pedagozi, andragozi, lekari…) pod uslovom da su završili ili se nalaze u procesu psihoterapijske edukacije i da su ispunili prijavni formular.

Handouts i PowerPoint prezentacija autora nisu dostupni u okviru cene seminara, kao ni video-snimak seminara.

Za više informacija kontakt osoba:

Zvonko (Zvonimir Ninić); E-mail:natasrbije@gmail.com

Telefon/SMS/Viber/WhatsApp +38163249239

Dr Ričard G. Erskin je klinički psiholog, trener i direktor Instituta za Intergrativnu Psihoterapiju. Dr Erskin je prvobitno obučavan za dečiju psihoterapiju usmerenu ka klijentu, a kasnije je takođe studirao geštalt psihoterapiju sa Fricom i Laurom Perls. On je sertifikovan klinički transakcioni analitičar i licencirani psihoanalitičar sa specijalizacijom u psihoanalitičkoj self-psihologiji i teoriji objektnih relacija. Njegov rad predstavlja integraciju svih ovih koncepata i pedeset godina kliničkog iskustva koje uključuje rad sa poremećenom decom, zatvorenicima iz zatvora sa maksimalnim obezbeđenjem, klijentima sa graničnim i narcističim poremećajem ličnosti, post-traumatskim stresnim i disocijativnim poremećajima identiteta. U poslednje vreme njegovo istraživanje i klinička praksa su se fokusirali na tretman šizoidnog procesa i na psihoterapiju opsesivnih poremećaja. Autor je nekoliko knjiga i brojnih članaka o teorijama i metodama psihoterapije. Njegova najprodavanija knjiga (sa Dženet Morsund i Rebekom Trautman) je Još iza, u nastavku empatije: Terapija kontakt(om)-u-odnosu” (1999, Bruner/Mazel).

Dr Ričard Erskine o integrativnoj psihoterapiji:

Intervju sa dr Dr Ričardom Eskinom u Montrealu 2010:

Intervju sa dr Ričadom Erskinom 2017:

Intervju sa dr Ričardom Erskinom – 8 relacionih potreba: