Dr Ričard G. Erskin održao je 4–6. decembra 2020. video-seminar pod nazivom: Stid, unutrašnja kritika i relaciono povlačenje: psihoterapija „šizoidnog procesa“.

Video-seminar je realizovan u organizaciji Nacionalne asocijacije za transakcionu analizu – NATAS, TA Centra – Asocijacije Transakcionih Analitičara Srbije, a podržan je i od strane, TAUS – regionalnog udruženje za Transakcionu analizu, UTAS –  Udruženja za Transakcionu analizu Srbije, SATA – Srpske Asocijacije za Transakcionu Analizu, SUIP – Srpskog Udruženja za Integrativnu Psihoterapiju.

Video-seminaru je prisustvovalo 197 učesnika, a evaluacioni list je popunilo 123 učesnika. Rezultate koji su dobijeni na osnovu odgovora učesnika koji su popunili evalucioni list možete pogledati ispod:

Za više informacija o ovom seminaru, kliknite ovde.

Ukoliko želite da naručite snimak ovog seminara, kliknite ovde.