IX Kongres psihoterapeuta Srbije na temu „Sloboda i psihoterapija”, u organizaciji Saveza psihoterapeuta Srbije, održan je u oktobru 2019. godine, u Beogradu.
Detaljnije