Simpozijum Sekcije za psihoterapiju SLD na temu: „Transfer i kontratransfer u različitim psihoterapijskim modalitetima” održan je 30. novembra 2019. godine, u prostorijama SLD .

U okviru ovog simpozijuma, dr Aleksandra Bubera je održala predavanje na temu: TRANSFER I KONTRATRANSFER KROZ PRIZMU TRANSAKCIONE ANALIZE.

Simpozijum je akreditovan sa 4 KME boda za pasivno učešće kod Zdravstvenog saveta Republike Srbije, bio je otvoren za psihoterapeute svih modaliteta, a prisustvo je bilo besplatno.

Pored dr Bubere, predavanja su održali i:

Sanja Životić, na temu: TELE, TRANSFER I KONTRATRANSFER U PSIHODRAMI

Ivan Ilić na temu: TRANSFER I KONTRATRANSFER U PSIHOANALITIČKOJ PSIHOTERAPIJI ADOLESCENATA

Srđa Zlopaša na temu: KONTRA/TRANSFER – IZMEĐU MITA I REALNOSTI

Snežana Kecojević Miljević na temu: NEKA PITANjE TRANSFERA I KONTRATRANSFERA U GRUPNOJ ANALIZI

Jelisaveta Rogošić na temu: DODIR U FUNKCIJI INTENZIVIRANjA TRANSFERA I KONTRATRANSFERA

Ljiljana Miroslava Maksimović na temu: FENOMEN REZONANCE U PSIHOTERAPIJSKOM KONTEKSTU

Okrugli sto

Na kraju simpozijuma, održan je okrugli sto na temu: TRANSFER I KONTRATRANSFER U RAZLIČITIM PSIHOTERAPIJSKIM MODALITETIMA – TAČKA SUSRETANjA sa diskusijom, u kome su učestvovali Sanja Životić, Ivan Ilić, Srđa Zlopaša, Aleksandara Bubera, Snežana Kecojević Miljević, Jelisaveta Rogošić, Ljiljana Miroslava Maksimović.