fbpx

PRIJAVA ZA EDUKACIJU

  Ime i prezime

  Godina rođenja

  Email

  Mobilni telefon

  Da li ste student?

  Šta studirate?

  Godina studija

  Stečeno akademsko obrazovanje

  Da li ste zaposleni?

  Zanimanje / posao koji obavljate

  Tip edukacije na koji se prijavljujete

  Odaberite godinu treninga

  Odaberite vrstu supervizije

  Naziv seminara / radionice /
  konferencije / kongresa

  Datum
  (ukoliko je objavljen)

  Zbog čega želite da pohađate edukaciju iz TA?

  Da li ste se do sada već edukovali iz TA?

  Koliko sati/godina edukacije imate?

  Gde ste stekli edukaciju?

  Vreme pohađanja edukacije (navedite godine)

  Od

  Do

  Da li ste se do sada već edukovali iz drugih psihoterapijskih škola?

  Koliko sati/godina edukacije imate?

  Koja škola je u pitanju?

  Vreme pohađanja edukacije (navedite godine)

  Od

  Do

  Navedite okvirni broj sati individualnog i grupnog psihoterapijskog rada na sebi

  Vaš CV (u PDF formatu)

  Ukoliko nemate CV u PDF formatu, možete ga uneti ovde:

  Napomena