Ravi Velč, psiholog i integrativni psihoterapeut održao je plenarno predavanje pod nazivom: “Porast poremećaja ličnosti i raspad afektivnog vezivanja u posleratnoj socijalizaciji” (Increase of personality disorders & the breakdown of individual attachment in post-War socialization) na XI kongresu psihoterapeuta Srbije “Vrli novi svet”.

Kongres je održan od 28. do 31. oktobra 2021. u organizaciji Saveza društva psihoterapeuta, a u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom za transakcionu analizu Srbije – NATAS, u okviru kongresa organizovano je  plenarno predavanje koje održao je Ravi Velč.

Predavanje je održano online i možete ga u celosti pogledati: