Ravi Velč, psiholog, integrativni psihoterapeut, koji je radio na Institutu Cathexis sa pacijentima koji pate od teških mentalnih poremećaja, održao je 30. septembra, 1. i  2. oktobra 2022. u organizaciji Specijalističke ordinacije „Bubera”, Nacionalne asocijacije za transakcionu analizu – NATAS i Udruženja „Beosavet”, seminar od tri sesije na temu: Psihodinamski i reparenting tretman psihoze.

Psihijatri, klinički psiholozi, klinički socijalni radnici i ostali profesionalci iz oblasti mentalnog zdravlja, psihoterapeuti i edukanti različitih psihoterapijskih pravaca pozvani su da se prijave na ovaj seminar .

Prošle godine ovaj čuveni psiholog i TA i integrativni psihoterapeut je u organizaciji NATAS-a i Saveza društva psihoterapeuta Srbije održao besplatnu online radionicu na temu: Uvod u lečenje psihoza pomoću Transakcione analize.

Radionicu je g. Velč velikodušno donirao i održao je kao pretkongresnu aktivnost XI kongresa psihoterapeuta Srbije, koji je organizovao Savez društva psihoterapeuta Srbije. Na ovoj dvosatnoj radionici je učestvovalo oko 400 učesnika koji su je odlično ocenili (rezultate evaluacije i radionicu u celosti možete pogledati ovde).

Uvod za ovaj seminar je seminar „Psihološki razvoj – normalan i razvoj psihoze posmatran kroz teoriju reparentinga i afektivne vezanosti“ o čemu možete pročitati ovde.

Seminar „Psihodinamski i reparenting tretman psihoze“ je planiran kao drugi od ukupno tri planirana seminara.

Prvi seminar za temu je imao normalan psihološki razvoj kao i razvoj psihoze, a treći psihoterapijski psihodinamski tretman baziran na reparenting pristupu osoba sa poremećajima ličnosti. Svaka sledeća radionica se bazira na prethodnoj i zato je preporučljivo odslušati sve tri, ali je moguće pratiti ih i posebno.

Ravi Velč je kroz predavanje i diskusiju sa učesnicima na prvom seminaru obradio temu „referentnog okvira“ oblikovanog genetskom osnovom i životnim iskustvima, normalnog psihološkog razvoja, razvoja psihoze posmatranog kroz teoriju reparenting-a i afektivne vezanosti, psihopatologiju psihoza na osnovu psihopatološkog razvoja u detinjstvu.

Iskustva veza koja imamo kao deca su osnov za obrasce naših odnosa kasnije u životu.

Naše viđenje sveta kroz naša životna iskustva, od kojih većinu doživljavamo u detinjstvu, oblikuju unapred datu genetsku osnovu što su kasnije polazne osnove za formiranje ličnosti (karaktera i temperamenta).

Iz ovih razloga smatramo da je važno pristupiti razumevanju psihopatologije zasnovanom na psihološkom razvoju tokom našeg detinjstva.

Činjenica da teško disfunkcionalne psihološke strukture pokazuju značajnu regresiju je takođe jedan od razloga zbog kog moramo da razumemo razvoj psihopatologije da bismo mogli da je efikasno lečimo u psihoterapiji.

Ravi Velč je kroz predavanje i diskusiju slučajeva sa učesnicima na radionici „Psihodinamski i reparenting tretman psihoze“, obradio temu psihoterapije psihotičnih poremećaja, prvenstveno shizofrenije i paranoidnih psihoza, kroz prizmu psihodinamske i reparenting psihoterapije.

Seminar je bio strukturisan u tri celine i odvijao se po sledećem programu:

  • Dan 1. Psihologija psihoze

a) Vrste traume – situacioni i relacioni obrasci

b) Obrasci afektivnog vezivanja koji dovode do psihoze

c) Dijagnostički simptomi, kao i  karatkteristike afektivnog vezivanja/povezivanja

  • Dan 2. Struktura shizofrenije – Transakcioni analitički model

a) Struktura Ego stanja

b) Uloga Ego stanja Roditelja

c) Uloga Ego stanja Deteta

d) Reparenting kao tretman – razlike između roditeljstva (i roditeljevanja) i reparentinga, ugovori o roditeljevanju

e) Otpisivanje, Pasivnost i Simbioza

d) Regresija i korišćenje regresije kao terapijske metode

  • Dan 3. Terapijski seting

a) Terapijska zajednica – Ugovori o tretmanu, Ugovori o konfrontaciji,

b) Vrste grupa, nedeljni raspored

c) Zahtevi za terapeuta – terapija, supervizija, timski sastanci, evaluacije, dokumentacija

d) Dinamika unutar terapijskog odnosa – transfer, projekcija, afektivno vezivanje i povezivanje

Ukoliko niste prsustvovali radionici, a želite da pogledate snimak sva tri dana radionice, (ili snimke bilo koje od prehodnih radionica koje je organizoavo ili ko-organizovao NATAS), možete da naručite snimak. Naša preporuka je da ako ste u mogućnosti uvek prisustvujete radionici, jer na taj način imate mogućnost direktnog kontakta sa predavačem.

U toku celog seminara izdvojeno je vreme za postavljanje pitanja na različite teme o kojima se raspravljalo, kao i na opštu temu psihoterapijskog tretmana psihoze.

Sledeći, treći po redu seminar će imati za temu psihoterapijski psihodinamski tretman baziran na reparenting pristupu osoba sa poremećajima ličnosti, a termin seminara će biti naknadno objavljen na našoj stranici.

Ovaj seminar (preko Zoom aplikacije) se odvijao na engleskom i srpskom jeziku sa konsekutivnim neprofesionalnim prevodom koga rade naše kolege, stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja.  (Opis konsekutivnog prevoda možete pronaći ovde: šta je konsekutivno prevođenje).

Ovaj seminar je akreditovan kao stručni sastanak I kategorije pod evidencionim brojem A-1-740/22 od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj 153-02-312/2022-01 od 09.05.2022, a samo učesnici koji su bili prisutni na radionici su dobili sertifikat od 2 KME boda i 9 sati edukacije.

Želimo da podsetimo učesnike da se u planiranju i sprovodjenju lečenja shizofrenije – jasno definisanog medicinskog stanja – u Republici Srbiji koristi Vodič dobre kliničke prakse izdat 2013. godine. Za detalje, kliknite ovde.

Ko je mogao učestvovati na ovom seminaru?

Pravo učešća na seminaru imali su psihijatri, klinički psiholozi i klinički socijalni radnici, ali i svi drugi profesionalci (specijalni pedagozi, andragozi, lekari…) pod uslovom da su završili ili se nalaze u procesu psihoterapijske edukacije i da su ispunili prijavni formular.

Ukoliko želite da pogledate rezultate evaluacije ovog seminara, kliknite ovde.

Handouts i PowerPoint prezentacija autora nisu dostupni u okviru cene seminara, kao ni video-snimak seminara.

Za više informacija kontakt osoba:

Zvonko (Zvonimir Ninić); E-mail: natasrbije@gmail.com

Telefon/SMS/Viber/WhatsApp +38163249239

Ravi Velč je rođen u SAD, pola je Indijac, pola Amerikanac. Njegovi roditelji su bili hrišćanski misionari u Indiji i dolazili svakih nekoliko godina na dodatnu edukaciju u SAD. Oboje su bili Transakcioni analitičari i u Indiji su organizovali centre za pomoć ljudima i obučavali profesionalce za klinički rad i savetovanje sa ljudima koji su patili. Otac je bio psiholog i teolog, a majka socijalni radnik. Ravi kaže da je odrastao uz jezik i pojmove Transakcione analize i da je mislio da svi ostali ljudi govore isključivo tim jezikom. Sa 15 godina je upoznao Džeki Šif, a sa 16 godina je dobio zvaničan poziv od odbora Kateksis instituta u Kaliforniji da se pridruži njihovom timu. Prihvatio je poziv i tokom boravka u Kaliforniji na Univerzitetu Berkli završio osnovne studije psihologije i magisterijum iz istraživačke psihologije, a ostatak vremena je provodio radeći sa timom Džeki Šif u Kateksis institutu sa pacijentima sa teškim mentalnim poremećajima. Tu je upoznao i svoju buduću suprugu, te su se zajedno preselili u Nemačku i od tada tamo živi i radi.

Za rad sa reparentning pristupom je obučavao buduće profesionalce iz oblasti mentalnog zdravlja na univerzitetu, po pozivu nemačke vlade.

Pored Transakcione analize u školi Džeki Šif, školovao se i u hipnoterapiji kod Miltona Eriksona, telesnoj psihoterapiji kod Aleksandra Lovena, Meta Redingtona i Dejvida Fenstermejkera. Integrativni je psihoterapeut koji primenjuje teorijske i praktične postavke Integrativne psihoterapije i svih ostalih terapijskih pravaca zasnovanih na relacionom pristupu.

Radi kao učitelj Zen budizma i bavi se povezanošću psihologije i razvoja uma i istraživanjima koja se bave onim što se dešava sa umom kada praktikujemo meditativne tehnike. Predaje o terapijskim zajednicama na fakultetu za socijalni rad i specijalnu edukaciju na Gutenbergovom univerzitetu u Majncu, Nemačka i radi sa pacijentima u privatnoj psihoterapijskoj praksi.

Intervju sa Ravijem Velčom koji je priredila dr Aleksandra Bubera Ninić

Increase of personality disorders & the breakdown of individual attachment in post-War socialization) – Ravi Welch plenary lecture at the XI Congress of Psychotherapists of Serbia

Izvor fotografije: Pixabay