Ravi Velč, psiholog, integrativni psihoterapeut, koji je radio na Institutu Cathexis sa pacijentima koji pate od teških mentalnih poremećaja, u nedelju, 24. oktobra od 17 do 19 časova po srednjoevropskom (GMT/UTC + 1h) vremenu, u organizaciji Nacionalne asocijacije za transakcionu analizu – NATAS i Saveza društava psihoterapeuta Srbije, održaće besplatnu online radionicu na temu: Uvod u lečenje psihoza pomoću Transakcione analize.

Radionica će se održati kao pretkongresna aktivnost XI kongresa psihoterapeuta Srbije koji se održava 28-30. oktobra 2021. u Beogradu pod nazivom Vrli novi svet. Za detaljnije informacije o kongresu kliknite ovde.

Online video-seminar će se održati putem Zoom aplikacije.

Pozivamo psihijatre, kliničke psihologe, kliničke socijalne radnike i ostale profesionalce iz oblasti mentalnog zdravlja, psihoterapeute i edukante različitih psihoterapijskih pravaca da se prijave na ovaj seminar, a posebno edukante Transakcione analize i Integrativne psihoterapije.

Imaćete priliku da u ova 2 sata čujete uvodno predavanje o tome kako Transakciona analiza teoretski vidi i praktično tretira ljude sa psihozom u domenu reparenting/Cathexis škole TA.

Radionica će pokriti sledeće teme:

• Osnove razvoja psihoze odraslih u dečijem dobu

• Osnova za intervencije i sastavljanje programa lečenja

• Osnovni razvoj različitih oblika šizofrenije

• Razvoj psihoze i razvoj struktura Ego stanja posebno u šizofreniji

• Što nas dovodi do toga kako možemo izvesti terapiju na osnovu tog znanja

• Šta je zaista reparenting psihoterapijski pristup psihotičnim pacijentima i kako on funkcioniše

Kada govorimo o strukturi Ego stanja koja se razvija, i šizofreniji koja je rezultat toga, kao i o tome zašto se na taj način razvija, dolazimo do razmišljanja o tome kako to koristiti kao osnovu za razumevanje kako lečenje funkcioniše, posebno se fokusirajući na proces reparenting terapije.

Obično ljudi pogrešno tumače pojam reparenting, a to je zato što se obično oslanjaju na informacije iz treće ruke – ljudi su o tome pisali, čitali i pričali, što dovodi do toga da se i informacije menjaju kroz ove transformacije.

Ljudi obično misle da reparenting podrazumeva vraćanje u detinjstvo i ponovno odrastanje. Međutim, u osnovi reparenting-a je rad na strukturi Ego stanja Roditelj.

Psihotični pacijenti imaju specifičan odnos sa svojim Ego stanjem Roditelj i to je i razlog što su psihotični.

Termin reparenting posebno se odnosi na činjenicu da ljudi sa šizofrenijom imaju drugačiji odnos prema strukturi Ego stanja Roditelj od ljudi koji je nemaju. Dakle, ono što se u terapijskom procesu postiže reparenting-om je da ljudi sa šizofrenijom napuste svoje patološko Ego stanje Roditelja i da inkorporiraju novo Ego stanje Roditelja koje treba du bude u rezonanci sa ostatkom ličnosti.

To što oni imaju ovu specifičnu strukturu Ego stanja Roditelj ima veze sa razvojem u detinjstvu do desete godine. Ovu činjenicu moramo shvatiti da bismo mogli shvatiti način na koji terapija funkcioniše.

Dakle, Ravi Velč će govoriti o dečijem razvoju i prikazaće razliku između različitih vrsta šizofrenije.

Za ostale vrste psihoza ovi teorijski koncepti i praktične primene psihoterapije su kompatibilni, osim za ljude koji imaju psihotični bipolarni poremećaj, ranije poznat kao manično-depresivna psihoza.

Ljudi sa bipolarnim psihotičnim poremećajem imaju drugačiju strukturu ličnosti, jer imaju drugačiju porodičnu strukturu, stoga ovaj put neće biti reči o tome.

Predavač će govoriti o opštoj strukturi Ego stanja i o tome kako se ona razlikuje od one kod ljudi koji su u normalnim kategorijama, a zatim o tome šta treba radimo i kako da vodimo terapijski proces da bi došlo do izlečenja.

Na kraju će biti moguće postaviti pitanja.

Na ovom linku možete pronaći intervju sa Ravijem Velčom o ovoj radionici:

Na ovom linku pogledajte priču o njegovom profesionalnom i ličnom razvojnom putu:

Ravi Velč je rođen u SAD, pola je Indijac, a pola Amerikanac. Njegovi roditelji su bili hrišćanski misionari u Indiji i dolazili svakih nekoliko godina na dodatnu edukaciju u SAD. Oboje su bili Transakcioni analitičari i u Indiji su organizovali centre za pomoć ljudima i obučavali profesionalce za klinički rad i savetovanje sa ljudima koji su patili. Otac je bio psiholog i teolog, a majka socijalni radnik. Ravi kaže da je odrastao uz jezik i pojmove Transakcione analize i da je mislio da svi ostali ljudi govore isključivo tim jezikom. Sa 15 godina je upoznao Džeki Šif, a sa 16 godina je dobio zvaničan poziv od  odbora Kateksis instituta u Kaliforniji da se pridruži njihovom timu. Prihvatio je poziv i tokom boravka u Kaliforniji na Univerzitetu Berkli završio osnovne studije psihologije i magisterijum iz istraživačke psihologije, a ostatak vremena je provodio radeći sa timom Džeki Šif u Kateksis institutu sa pacijentima sa teškim mentalnim poremećajima. Tu je upoznao i svoju buduću suprugu, te su se zajedno preselili u Nemačku i od tada tamo živi i radi.

Za rad sa reparentning pristupom je obučavao buduće profesionalce iz oblasti mentalnog zdravlja na univerzitetu, po pozivu nemačke vlade.

Pored Transakcione analize u školi Džeki Šif, školovao se i u hipnoterapiji kod Miltona Eriksona, telesnoj psihoterapiji kod Aleksandra Lovena, Meta Redingtona i Dejvida Fenstermejkera. Integrativni je psihoterapeut koji primenjuje teorijske i praktične postavke Integrativne psihoterapije  i svih ostalih terapijskih pravaca zasnovanih na relacionom pristupu.

Radi kao učitelj Zen budizma i bavi se povezanošću psihologije i razvoja uma i istraživanjima koja se bave onim što se dešava sa umom kada praktikujemo meditativne tehnike. Predaje o terapijskim zajednicama na fakultetu za socijalni rad i specijalnu edukaciju na Gutenbergovom univerzitetu u Majncu, Nemačka i radi sa pacijentima u privatnoj psihoterapijskoj praksi.

Ovaj online video-seminar (preko Zoom aplikacije) će biti na engleskom i srpskom jeziku sa profesionalnim konsekutivnim  prevodom.  (Opis konsekutivnog prevoda možete pronaći ovde: šta je konsekutivno prevođenje)

Učesnici će dobiti sertifikat o 2 sata edukacije.

Ko može učestvovati na ovom dvosatnom treningu?

Pravo učešća na seminaru imaju psihijatri, klinički psiholozi i klinički socijalni radnici, ali i svi drugi profesionalci (specijalni pedagozi, andragozi, lekari…) pod uslovom da su završili ili se nalaze u procesu psihoterapijske edukacije i da su ispunili prijavni formular

Prijave za učešće je potrebno poslati najkasnije do 18. oktobra 2021. godine, kako bismo sa sigurnošću predavaču mogli da potvrdimo broj zainteresovanih.

Zdravstveni savet Srbije je 18. novembra 2021. godine, na osnovu zahteva koji je predat od strane organizatora u oktobarskom roku, doneo Odluku broj: 153-01-00620/2021-01 po kojoj je ova radionica akreditovana kao stručni sastanak prve kategorije pod evidencionim brojem А-1-1593/21, čime učesnici stiču pravo na 2 KE boda.

Želimo da podsetimo učesnike da se u planiranju i sprovodjenju lečenja shizofrenije – jasno definisanog medicinskog stanja – u Republici Srbiji koristi Vodič dobre kliničke prakse izdat 2013 godine. Za detalje, kliknite ovde.


Za više informacija kontakt osoba:

Zvonko (Zvonimir Ninić); E-mail: natasrbije@gmail.com