NATAS Nacionalna asocijacija za Transakcionu analizu Srbije, peto udruženje za Transakcionu analizu u Srbiji, osnovan je krajem 2018. godine, sa ciljem da se podrži dalji razvoj Transakcione analize u Srbiji.

NATAS je osnovan sa sedišem u Beogradu, a od marta 2020. godine prostorije udruženja su u ulici Vojvode Stepe 229, lokal br. 5.

U prostorijama NATAS-a predviđeno je održavanje TA 101 i naprednih treninga radi sticanja bazičnog sertifikata, sertifikata sa statusom psihoterapeuta, CTA, PTSTA i TSTA, kao i održavnaje psihoterapijskih maratona, psihoterapijskih radionica i predavanja za grupe do 30 ljudi.