Radionica Ričarda Erskina „Isceljujući odnos – psihoterapija stida, konfuzije i psihološkog povlačenja”, koja je zakazana za maj 2020. se otkazuje zajednički od strane predavača i organizatora, zbog aktuelne situacije sa pandemijom Covid-19.

Istovremeno Vas obaveštavamo da je sa predavačem i Hotelom M zakazan novi datum održavanja radionice, a to su 4, 5. i 6. decembar 2020. godine, isto u Hotelu M u Beogradu.

Nadamo se Vašem razumevanju, kao što se nadamo da će pandemija Covid-19 biti pod takvim stepenom kontrole do decembra ove godine, da će i predavač moći da doputuje, kao i svi učesnici radionice.

Za sva ostala pitanja molimo Vas da nas kontaktirate krajem juna 2020, do kada se nadamo da će situacija u Srbiji biti stavljena pod kontrolu.

Do tada smo, kao što mnogi od vas već verovatno znaju, angažovani u akciji organizovanja volonterske psihosocijalne prve pomoći i intervencija u krizi dok traje epidemija Covid-19,  sa Savezom društva psihoterapeuta Srbije.

Ukoliko se situacija i ranije stavi pod kontrolu, mi ćemo Vas odmah obavestiti i biti spremni da odgovaramo na sva vaša pitanja u vezi sa radionicom, kao i sva prateća pitanja.

Čuvajte se i ostanite zdravi Vi i članovi Vaših porodica.

Organizacioni odbor

Jedan od osnivača integrativne psihoterapije, geštalt terapeut, sertifikovani psihoanalitičar i sertifikovani transakcioni analitičar, koji je još 1976. godine osnovao Institut za integrativnu psihoterapiju u Njujorku, a koji je od mnogih smatran vodećim svetskim psihoterapeutom, dr. Ričard Erskin / Richard Erskine, Ph.D. će održati trodnevnu radionicu u Beogradu u Hotelu M,  pod nazivom: „Isceljujući odnos – psihoterapija stida, konfuzije i psihološkog povlačenja“ od 15. do 17. maja 2020. godine.

BROJ UČESNIKA JE POPUNJEN! Možete se prijaviti na listu čekanja i ukoliko neko odustane mi ćemo Vas o tome obavestiti i dobićete uputstva o uplati.

Radionica je akreditovana kao Međunarodni seminar I kategorije, 14 bodova za predavača i 7 bodova za učesnike.

Broj akreditacije je A-1-348/20 kod Zdravstvenog saveta Srbije.

Radionica je takođe u procesu akreditacije pri komori socijalne zaštite Srbije.

Pozivamo psihoterapeute i edukante različitih psihoterapijskih modaliteta da se prijave na ovu radionicu, a posebno edukante transakcione analize, integrativne psihoterapije, geštalt terapije i psihoanalize.

Iskoristite priliku da vidite velikog majstora na delu, da učite od čoveka koji brilijantno obrazlaže svoje koncepte i maestralno vodi lične radove. Njegove radionice su svugde u svetu masovno posećene. S obzirom na njegove godine, ovo je neponovljiva prilika za sve one koji žele da unaprede svoje psihoterapijske veštine, kao i da upoznaju veoma živu i raznoliku psihoterapijsku zajednicu u Srbiji.

Ričard Erskin je jedini trostruki dobitnik nagrade „Erik  Bern“ (više pogledajte ovde) za svoje doprinose razvoju transakcione analize, ali je i osnivač relaciono fokusirane – integrativne psihoterapije, seta metoda koji naglašavaju afektivnu, kognitivnu, bihejvioralnu i psihičku integraciju crpeći svoju originalnu teoriju iz sinteze različitih teorijskih koncepata. 

Jedan je od onih sjajnih predavača koji tokom svojih predavanja jednostavno i jasno objašnjava kompleksne teorijske koncepte, a iskustveno učenje tokom živih demonstracija je nezaboravno i zauvek ostaje u nama kako lično, tako i profesionalno.  

Autor je mnogih knjiga i članaka, čest predavač i gost univerziteta i psihoterapijskih asocijacija širom sveta, legendarni terapeut koji je licencirani psihoanalitičar, klinički psiholog, grupni psihoterapeut, transakcioni analitičar i trener, koji se psihoterapijski edukovao kod Laure i Frica Perlsa, Dejvida Kupfera, Hedžes Kejpersa, Frenklina Ernsta, Džeki Šif, Morisa Haimovica, Vilijama Holoveja, Izadore From, Roberta Melnikera i drugih velikana XX veka.

Više pogledajte ovde.

Naglašavamo da je ovo jedinstvena prilika da ovog predavača vidite i čujete u Srbiji i da se ovakva prilika više neće ukazati, imajući u vidu da je u poznoj karijeri i da je Srbija zemlja sa niskim budžetom za ovakvu vrstu događaja. Iz tog razloga, šest psihoterapijskih udruženja: NATAS, TAC, TAUS, UTAS, SATA i SUIP se udružilo, uz podršku EATA kako bi se ovako važan događaj organizovao u Srbiji.  

S obzirom na poslovne obaveze i angažmane koje i dalje ima kao predavač, prijave treba da se pošalju do 15. decembra 2019. godine, kako bismo sa sigurnošću mogli da mu potvrdimo dolazak. Ukoliko do naznačenog termina ne budemo imali dovoljan broj učesnika, radionica će biti otkazana.

Naime, broj učesnika je na zahtev predavača ograničen, a celokupna organizacija u ovakvim okolnostima je zahtevna, stoga je potrebno da se uz prijavu do 15. decembra 2019. izvrši uplata nepovratnog dela kotizacije u vrednosti od oko 70% od ukupne vrednosti kotizacije na račun NATAS.

Ovaj deo kotizacije je nepovratan ukoliko se radionica održi, a prijavljeni se ne pojavi na radionici. U slučaju da se radionica ne održi, ovaj deo kotizacije će biti vraćen umanjen za troškove bankovnog transfera. Ostatak celokupog dela kotizacije se plaća do početka radionice.

Radionica je u procesu akreditacije za KME i kod Komore socijalne zaštite Republike Srbije. Svi polaznici će dobiti sertifikat o tri dana nepredne psihoterapijske edukacije sa potpisom Ričarda Erskina.

Kotizacije su izražene u vrednosti koja ne pokriva ručak (prilikom prijave možete se dodatno prijaviti za ručak). Kako su dole navedene cene mnogo povoljnije od uobičajenih cena za radionice Ričarda Erskina u inostranstvu, očekujemo da će se prijaviti i određeni broj stranaca, tako da su date tri kategorije cena/kotizacija – pogledati ispod.

Opis radionice

Isceljujući odnos  psihoterapija stida, konfuzije i psihološkog povlačenja

Stid, konfuzija i psihološko povlačenje odlike su šizoidnog procesa, a ovaj proces može biti prisutan, ali je veoma teško prepoznatljiv kod mnogih klijenata,  pogotovo kod onih koji veoma dobro funkcionišu.

Pojam „šizoidan“ često nije dobro shvaćen. To znači „seći“, „cepati“ ili „deliti“. Rad sa šizoidnim procesom se razvio oko pitanja koja su povezana i sa disocijacijom i sa stidom.

Sramota i samo-pravednost mogu se posmatrati kao odbrambena dinamika kojima osoba pribegava da bi izbela ranjivost koja ide do nivoa poniženja i gubitka kontakta u odnosu sa drugim ljudima.

Složeno i kontinuirano potkrepljivanje uverenja „sa mnom nešto nije u redu“ pred terapeuta stavlja složene izazove koji su specifični i jedinstveni za psihoterapiju stida. Nerešen arhaični stid i introjektovan stid, pojačavaju bol svake aktuelne kritike (u „sada“ i „ovde“), dodajući toksičnost reakcijama naših klijenata.

Jukstapozicija terapeutovog ispitivanja/istraživanja i usklađivanja sa klijentom, uz sećanje klijenta na nedostatak međuljudskog kontakta u prethodnim značajnim odnosima, dovodi do stvaranja intenzivnih reakcija klijenta i moguće odbrambene reakcije na međuljudski kontakt sa terapeutom, u vidu straha, ljutnje, povećane zabrinutosti i stida.

Radeći sa pojedincima koji koriste disocijaciju kao neprekidni koping – mehanizam i takođe sa ljudima za koje je stid osnovni način organizovanja njihovog emocionalnog iskustva, moramo naglasiti značaj uvida u subjektivno iskustvo klijenta u našim metodama psihoterapije. Takvi klijenti zahtevaju dosledno usklađivanje psihoterapeuta u odnosu na njihovo afektivno stanje i prilagođavanje terapeuta njihovom razvojnom (često pre-jezičkom) nivou funkcionisanja.

Terapeutski fokus nije na promeni ponašanja, već na unutrašnjem procesu klijenta, čime se potvrđuje (vrednuje kao istinsko) subjektivno iskustvo klijenta, kako bi se interno ispunila psihološka praznina šizoidnih individualnih iskustava.

Ono što postaje očigledno u fenomenološki fokusiranoj psihoterapiji je izolovani, skriveni, inkapsulirani afekat klijentovog selfa. Ako je terapeut u tom procesu prisutan na zaceljujući, podržavajući i razjašnjavajući način, to omogućava integraciju iskustva i u iskustvo pojedinca (klijenta).

Na ovoj radionici ćemo koristiti predavanja, diskusije o slučajevima i demonstracije uživo kako bismo prvo sagledali međuljudsku i intrapersonalnu dinamiku stida, konfuzije i psihološkog povlačenja.

Razmatraćemo rupture u odnosima iz prošlosti osobe, a koje se ponovo manifestuju u intimnim relacijama osobe danas.

Kroz demonstracije ćemo ispitati kako se do isceljenja može doći kroz poštovanje, kontakt, autentičnost i investiranost (involvement) terapeuta u procesu.

BROJ UČESNIKA JE POPUNJEN! Možete se prijaviti na listu čekanja i ukoliko neko odustane mi ćemo Vas o tome obavestiti i dobićete uputstva o uplati.

Za sve dodatne informacije u vezi sa radionicom, možete nas kontaktirati na erskine.belgrade@gmail.com

Za više korisnih informacija o Beogradu, posetite sajt Turističke organizacije Beograda.

Predavanje dr Ričarda Erskina, septembar 2019:

Izvor: YouTube-Florentina Mandoc

Izvor: YouTube-Florentina Mandoc

Tehnicki organizator radionice: Turističko preduzeće mladost-turist a.d. Beograd