Dr Aleksandra Bubera održala je predavanje na temu „Odnosi u digitalnom dobu” 1. oktobra 2019, u svečanoj sali Gimnazije „Veljko Petrović”, u Somboru.

Predavanje su inicirale pedagog škole Vesna Mažibrada i profesor psihologije Radmila Babičević, a organizovano je uz podršku direktora škole dr Ladisava Fekete.

članak o predavanju koje je održala dr Bubera, objavljen u „Somborskim novinama”, koji je pripremila novinarka Tijana Filipović

Učenici druge i treće godine gimnazije mogli su da čuju relevantne informacije o štetnosti digitalnog sveta i uticaju digitalnih tehnologija na mozak, u smislu stvaranja bolesti zavisnosti.

Dr Bubera, inače rodom iz Sombora, objasnila je funkcije nervnog sistema i odgovarala na pitanja učenika škole.

Pored toga, govorila je o psihološkoj pismenosti, kao i o svojim motivima za profesionalno angažovanje u oblastima psihijatrije i psihoterapije, kao i o prirodi problema sa kojima se najčešće susreće u svojoj praksi.

Dr Bubera je biblioteci somborske gimnazije predala i knjige, poklon Psihopolis instituta.

Dr Aleksandra Bubera