IX Kongres psihoterapeuta Srbije na temu „Sloboda i psihoterapija”, u organizaciji Saveza psihoterapeuta Srbije, održan je u oktobru 2019. godine, u Beogradu.

Kongres je organizovan u tri dana, a učesnici su imali priliku da čuju stručnjake iz oblasti psihoterapije na plenarnim predavanjima, okruglim stolovima i radionicama.

Sesija: Usmena saopštenja – Transakciona analiza
Moderator i izlagač dr Aleksandra Bubera, predsednica NATAS-a

Na kongresu su učestvovale dr Aleksandra Bubera, predsednica Nacionalne asocijacije transakcionih analitičara Strbije-NATAS i Marija Joksimović, potpredsednica NATAS-a, kao i Uroš Bićanin .

Aleksandra Bubera je bila moderator u okviru sesije: Usmena saopštenja – Transakciona analiza, a samostalno je izlagala i na temu: (Ne)sloboda psihoterapijskog poziva.

Sesija: Usmena saopštenja – Transakciona analiza
Moderator i izlagač dr Aleksandra Bubera, predsednica NATAS-a

Takođe, dr Aleksandra Bubera je sa Marijom Joksimović i Urošem Bićaninom vodila radionicu pod nazivom: Sloboda i zatočeništvo stilova afektivnog vezivanja.

Radionica: Sloboda i zatočeništvo stilova afektivnog vezivanja
Dr Aleksandra Bubera, predsednica NATAS-a; Aleksandra Simendić, klinički psiholog, članica tima Ordinacija Bubera; Marija Joksimović, potpredsednica NATAS-a; Uroš Bićanin, psiholog.
Atmosfera sa radionice: Sloboda i zatočeništvo stilova afektivnog vezivanja