ONLINE VIDEO-SEMINAR – Dr Ričard Erskine – Relaciona psihoterapija za granične (Borderline) klijente

Dr Ričard G. Erskine će 26, 27. i 28. novembra 2021. godine, od 18h do 21h po srednjoevropskom (GMT/UTC + 1h) vremenu, u organizaciji Udruženja „Beosavet”, Nacionalne asocijacije za transakcionu analizu  – NATAS i Specijalističke ordinacije „Bubera”, održati online video-seminar od 3 sesije na temu: „Relaciona psihoterapija za granične (Borderline) klijente".
Detaljnije