fbpx

SEMINAR –Ravi Velč– Psihodinamski i reparenting tretman psihoze

Ravi Velč, psiholog, integrativni psihoterapeut, koji je radio na Institutu Cathexis sa pacijentima koji pate od teških mentalnih poremećaja, održao je 30 septembra, 1. i 2. oktobra 2022, u organizaciji Specijalističke ordinacije „Bubera”, Nacionalne asocijacije za transakcionu analizu – NATAS i Udruženja „Beosavet”, seminar od tri sesije na temu: Psihodinamski i reparenting tretman psihoze.
Detaljnije

Seminar – Ravi Velč – Psihološki razvoj – normalan i razvoj psihoze posmatran kroz teoriju reparentinga i afektivne vezanosti

Ravi Velč, psiholog, integrativni psihoterapeut, koji je radio na Institutu Cathexis sa pacijentima koji pate od teških mentalnih poremećaja, održao je 3, 4. i 5. juna 2022, u organizaciji Nacionalne asocijacije za transakcionu analizu – NATAS, Udruženja „Beosavet” i Specijalističke ordinacije „Bubera”, seminar od tri sesije na temu: Psihološki razvoj - normalan i razvoj psihoze posmatran kroz teoriju reparentinga i afektivne vezanosti.
Detaljnije

BESPLATNA ONLINE RADIONICA – Ravi Velč – Uvod u lečenje psihoza pomoću Transakcione analize

Ravi Velč, psiholog, integrativni psihoterapeut, koji je radio na Institutu Cathexis sa pacijentima koji pate od teških mentalnih poremećaja, u nedelju, 24. oktobra od 17 do 19 časova po srednjoevropskom (GMT/UTC + 1h) vremenu, u organizaciji Nacionalne asocijacije za transakcionu analizu – NATAS, održaće besplatnu online radionicu na temu: Uvod u lečenje psihoza pomoću Transakcione analize.
Detaljnije