Dr Ričard G. Erskin će 19, 20. i 21. marta 2021. godine, od 18h do 21h po srednjoevropskom (GMT/UTC + 1h) vremenu, u organizaciji Nacionalne asocijacije za transakcionu analizu – NATAS, održati online video-seminar od 3 sesije na temu: „Rad sa Ego stanjima Deteta: Primena istraživanja i teorije dečijeg razvoja u psihoterapiji sa odraslim klijentima”.

Online video-seminar će se održati putem Zoom aplikacije (petak, subota i nedelja) – 3 sata svake večeri.

Zbog velikog interesovanja članova zajednice psihoterapeuta koji su učestovali na video-seminaru koji je dr Ričard Erskin održao u decembru 2020. godine, kao i zbog izuzetno dobrih rezultata evaluacije ovog seminara, iako veoma zauzet, dr Erskin je našao vremena da pripremi predavanje na temu za koju je najveći broj učesnika bio zainteresovan.

Pozivamo psihoterapeute i edukante različitih psihoterapijskih pravaca da se prijave na ovaj seminar, a posebno edukante transakcione analize, integrativne psihoterapije, geštalt terapije i psihoanalize.

Imaćete priliku da učite od stručnjaka koji na izuzetno vešt način obrazlaže teorijske i praktične koncepte i veoma uspešno vodi lične radove. Njegove radionice su masovno posećene svuda u svetu, a za vreme pandemije COVID-19 se nije zaustavio, te je cele protekle godine držao online video-seminare za psihoterapeutske zajednice širom sveta.

Ova radionica će predstaviti različite koncepte transakcione analize i integrativne psihoterapije zasnovane na razvoju relaciono fokusirane  – integrativne psihoterpije.

Za lečenje zanemarivanja i trauma iz detinjstva potreban je psihoterapeut koji se prilagođava nivoima emocionalnog i kognitivnog razvoja svakog klijenta. Da bi postigli ovaj oblik lečenja, psihoterapeuti i savetnici moraju biti u stanju da primene koncepte razvojne psihologije dece i rezultate istraživanja u svojoj terapijskoj praksi kako bi identifikovali i efikasno radili na izazovima kao što su:

• Sećanja iz ranog detinjstva koja su otelotvorena u fiziološkim senzacijama, ukorenjena u afektu ili nesvesno odigrana u odnosima odrasle osobe. Takva sećanja nisu dostupna svesti, jer su prelingvistička, presimbolička, proceduralna i implicitna. Međutim, ovi neurološki otisci rađaju nesvesne obrasce Ego stanja Deteta koji utiču na naše klijente u njihovim odraslim životima.

• Fiziološki, emocionalni i bihevioralni znaci poremećaja odnosa novorođenčadi i roditelja očigledni su od prvih nekoliko meseci detetovog života i tokom adolescencije. Suptilne verzije te iste samostabilizirajuće dinamike možemo videti kod odraslih klijenata kada su u različitim Ego stanjima Deteta: ukrućivanje tela, agitacija, izbegavanje kontakta očima, distanciranje od svojih osećanja. Takvo ponašanje može signalizirati nerešene prekide/poremećaje odnosa u ranom detinjstvu koji nastavljaju da stvaraju poremećaje i sukobe i kasnije u odraslom dobu.

• Stvaranje metoda prilagođenih određenom ritmu novorođenčadi, deteta ili deteta školskog uzrasta, njihovom uticaju i kognitivnom nivou funkcionisanja i jedinstvene relacione potrebe na nivou razvoja gde odrasli klijent može biti fiksiran. Moramo biti terapeutski odgovorni prema povučenom i tihom klijentu, klijentu koji je ili hipo ili hiperaktivan, kao i klijentu koji pruža otpor ili je ratoboran.

Svaka od ovih manifestacija u ponašanju može odražavati zanemarivanje i traume zbog kojih osoba ostaje „zaglavljena” na ranijem nivou razvoja.

Ovaj 9-časovni seminar (tri sesije, po 3 sata) fokusiraće se na različite metode psihoterapije koje su osmišljenje pod uticajem teorije i istraživanja dečijeg razvoja.

Istražićemo razne hipoteze i koncepte dečijeg razvoja  zasnovane na radovima sledećih teoretičara: Džona Boulbija, Erika Eriksona, Selme Frajberg, Žana Pijažea i Donalda Vinikota, kao i brojnih savremenih istraživača dečijeg razvoja.

Konkretno, obuhvatićemo:

• Stvaranje razvojnih slika i hipoteza;

• Procene i reagovanje na nesvesne obrasce vezanosti;

Prevođenje” telesnih senzacija i afekata u jezik;

• Omogućavanje formiranja rečnika i pojmova;

• Konstruisanje životnih narativa kroz zaključivanje;

• Korišćenje fenomenološkog i istorijskog istraživanja (enquiry) i

• Omogućavanje emocionalno sigurne terapijske regresije (na prethodne periode razvoja).

Ovaj online video-seminar (preko Zoom aplikacije) će biti na engleskom i srpskom jeziku sa profesionalnim prevodom.   

Učesnici će dobiti sertifikat o 9 sati edukacije.

Za pripremu za učešće na ovom video-seminaru, trebalo bi da se pročita sledeća literatura:

1) Barbara D. Clark (1991) Empathic Transactions in the Deconfusion of Child Ego States,  Transactional Analysis Journal,  21:2, 92-98, DOI: 10.1177/036215379102100204

2)  Erskine, R.G. (2008). Psychotherapy of Unconscious Experience. Transactional Analysis Journal, 38: No. 2, 128-138. DOI:10.1177/036215370803800206

3) Erskine, R.G. (2009). Life Scripts and Attachment Patterns: Theoretical Integration and Therapeutic Involvement. Transactional Analysis Journal, 39; No. 3, 207-218. DOI:10.1177/036215370903900304

I po mogućstvu:

4) Erskine, R. G. (2015). Relational Patterns, Therapeutic Presence: Concepts and Practice of Integrative Psychotherapy. London: Karnac Books.

Detaljne informacije/prijavni formular možete preuzeti ispod:

Za više informacija kontakt osoba:

Zvonko (Zvonimir Ninić); E-mail: natasrbije@gmail.com

Telefon: +381641376144

Dr Ričard Erskin je klinički psiholog, trener i direktor Instituta za Intergrativnu Psihoterapiju. Dr Erskin je prvobitno  obučavan za dečiju psihoterapiju usmerenu ka klijentu, a kasnije je takođe studirao geštalt psihoterapiju sa Fricom i Laurom Perls. On je sertifikovan klinički transakcioni analitičar i licencirani psihoanalitičar sa specijalizacijom u psihoanalitičkoj self-psihologiji i teoriji objektnih relacija. Njegov rad predstavlja integraciju svih ovih koncepata i pedeset godina kliničkog iskustva koje uključuje rad sa poremećenom decom, zatvorenicima iz zatvora sa maksimalnim obezbeđenjem, klijentima sa graničnim i narcističim poremećajem ličnosti, post-traumatskim stresnim i disocijativnim poremećajima identiteta. U poslednje vreme njegovo istraživanje i klinička praksa su se fokusirali na tretman šizoidnog procesa i na psihoterapiju opsesivnih poremećaja. Autor je nekoliko knjiga i brojnih članaka o teorijama i metodama psihoterapije. Njegova najprodavanija knjiga (sa Dženet Morsund i Rebekom Trautman) je Još iza, u nastavku empatije: Terapija kontakt(om)-u-odnosu” (1999, Bruner/Mazel).