Dr Ričard G. Erskine će 4, 5. i 6. decembra. 2020. godine, od 18h do 21h po srednjoevropskom (GMT/UTC + 1h) vremenu, održati online video-seminar od 3 sesije na temu: Stid, unutrašnja kritika i povlačenje iz odnosa: psihoterapija „šizoidnog procesa”.

Online video-seminar će se održati putem Zoom aplikacije (petak, subota i nedelja) – 3 sata svake večeri.

Online video-seminar je podržan od strane sledećih udruženja:

NATAS – Nacionalnog Udruženja za Transakcionu Analizu Srbije

TA Centra – Asocijacije Transakcionih Analitičara Srbije

TAUS – regionalnog udruženje za Transakcionu analizu

UTAS –  Udruženja za Transakcionu analizu Srbije

SATA – Srpske Asocijacije za Transakcionu Analizu

SUIP – Srpskog Udruženja za Integrativnu Psihoterapiju

Stid, unutrašnja kritika i relaciono povlačenje su sržne komponente „šizoidnog procesa”. Ovaj unutrašnji proces raščlanjivanja Self-a iako prisutan, ipak je neprepoznat kod mnogih klijenata tokom psihoterapije, dok je sram odbrambena dinamika kojom se izbegava ranjivost, poniženje i gubitak kontakta-u-odnosu sa drugima. Složeno i kontinuirano potkrepljivanje sržnog Skriptnog Uverenja ‘Nešto nije u redu sa mnom’ je kompleksan izazov za terapeuta. Klijenti se često povlače u zaštitni unutrašnji prostor koji zahteva senzitivno prilagođavanje (attunement) tom njihovom ličnom iskustvu.

Tokom ove tri online video-sesije Zoom seminara, Ričard Erskin će predavati ne samo o  terapeutskom značaju stida, nego i teoriji šizoidnog procesa i kako se taj proces odnosi na neke vaše klijente koji su depresivni, stidljivi, koji pate od unutrašnje kritike ili imaju strah od bliskih odnosa.

Dr Erskin će prikazati samo-stabilizirajući proces unutrašnjeg rascepljenja, različite forme Self-a, dinamiku povinovanja i povlačenja, promenu obrazaca afektivnog vezivanja, ulogu unutrašnje kritike i terapijske metode neophodne za rad sa svakim delom Self-a.

U radu sa osobama kod kojih su unutrašnji kriticizam i sram primarni način organizvanja emocionalnog iskustva i kojima je Šizoidni Proces aktivni mehanizam odbrane, neophodno je da psihoterapeut razume klijentovo fenomenološko iskustvo u da ima strpljenje za klijentovu nemogućnost da iskaže svoje unutrašnje doživljaje i osećanja. Takvi klijenti zahtevaju psihoterapeuta koji je konstantno „naštiman” (attuned) u skladu sa njihovim raznim afektivnim stanjima.

Na ovoj radionici, dr Ričard Erskin će pored  PowerPoint prezntacije i eks katedra predavanja, uključivati polaznike aktivno u diskusije o klijentima iz njihove psihoterapijske prakse u svrhu istraživanja dinamike stida, unutrašnjeg kriticizma, konfuzije i relacionog povlačenja. Posebno će biti istaknuti metodi Relacionog Pristupa u psihoterapiji.

Ovaj online video-seminar (preko Zoom aplikacije) će biti na engleskom i srpskom jeziku sa profesionalnim prevodom.   

Učesnici će dobiti sertifikat od 9 sati edukacije.

Detaljne informacije/prijavni formular možete preuzeti ovde.

Za više informacija kontakt osoba:

Zvonko (Zvonimir Ninić); E-mail: natasrbije@gmail.com; Telefon: +381641376144

Dr Ričard Erskin je klinički psiholog, trener i direktor Instituta za Intergrativnu Psihoterapiju. Dr Erskin je prvobitno  obučavan za dečiju psihoterapiju usmerenu ka klijentu, a kasnije je takođe studirao geštalt psihoterapiju sa Fricom i Laurom Perls. On je sertifikovan klinički transakcioni analitičar i licencirani psihoanalitičar sa specijalizacijom u psihoanalitičkoj self-psihologiji i teoriji objektnih relacija. Njegov rad predstavlja integraciju svih ovih koncepata i pedeset godina kliničkog iskustva koje uključuje rad sa poremećenom decom, zatvorenicima iz zatvora sa maksimalnim obezbeđenjem, klijentima sa graničnim i narcističim poremećajem ličnosti, post-traumatskim stresnim i disocijativnim poremećajima identiteta. U poslednje vreme njegovo istraživanje i klinička praksa su se fokusirali na tretman šizoidnog procesa i na psihoterapiju opsesivnih poremećaja. Autor je nekoliko knjiga i brojnih članaka o teorijama i metodama psihoterapije. Njegova najprodavanija knjiga (sa Dženet Morsund i Rebekom Trautman) je “Još iza, u nastavku empatije: Terapija kontakt(om)-u-odnosu” (1999, Bruner/Mazel).