Etika i profesionalna praksa

Svesni smo da uz pomoć našeg procesa sertifikacije ITAA uspostavlja društveni ugovor koji poziva javnost da veruje da svi članovi ITAA priznaju i poštuju etičke principe iz ovog dokumenta.

Takođe primećujemo da članovi ne primenjuju ove etičke principe uvek i zato je konfrontiranje sa članom ponekad poželjno, odnosno neophodno.

Dalje prepoznajemo da ukoliko ponašanje pojedinca ukazuje na odsustvo celokupnog sagledavanja ili doslednosti sa ovim principima, njegovo/njeno članstvo može biti suspendovano od strane ITAA sve dok se ne obezbedi celokupno sagledavanje istih.

 1. Član ITAA priznaje dostojanstvo celog čovečanstva bez obzira na fiziološki, psihološki, sociološki ili ekonomski status.
 2. Primarna zaštitna odgovornost članova ITAA je da pruže svoje najbolje moguće usluge klijentu i da postupaju na takav način da ne uzrokuju svesnu ili namernu štetu bilo kojem klijentu.
 3. Članovi ITAA treba da nastoje da kod svojih klijenata razvijaju svest o funkcionisanju i delovanju sa pozicije dostojanstva, nezavisnosti i lične odgovornosti.
 4. Etička praksa transakcione analize podrazumeva zaključivanje ugovornog odnosa s klijentom na osnovu prethodne informisanosti, za čije ispunjenje član ITAA i klijent treba da budu kompetentni i da imaju nameru ispunjenja. Kada klijent nije u mogućnosti ili ne želi da funkcioniše samostalno i odgovorno u okviru tog ugovornog odnosa, član ITAA mora rešiti taj odnos na takav način da ne nanosi štetu klijentu.
 5. Član ITAA neće koristiti klijenta ni na koji način, što između ostalog obuhvata i finansijska i seksualna pitanja. Seksualni odnosi između člana ITAA i klijenta su zabranjeni.
 6. Članovi ITAA neće zaključivati ili održavati profesionalni ugovor kada druge aktivnosti ili odnosi između člana ITAA i klijenta mogu ugrožavati profesionalni ugovor.
 7. Profesionalni odnos između člana ITAA i klijenta je definisan ugovorom, i taj profesionalni odnos se završava raskidom ugovora. Međutim, određene profesionalne odgovornosti nastavljaju da se primenjuju i nakon završetka ugovora. One obuhvataju, između ostalog sledeće: a) održavanje dogovorene obaveze čuvanja poverljivosti podataka; b) izbegavanje bilo kakve eksploatacije prethodnog odnosa; c) obezbeđivanje bilo kakve potrebne naknadne nege.
 8. Članovi ITAA će pružati usluge klijentima s punom odgovornošću u skladu sa postojećim zakonima države, odnosno zemlje u kojoj borave.
 9. Prilikom uspostavljanja profesionalnog odnosa, članovi ITAA preuzimaju odgovornost za obezbeđivanje odgovarajućeg okruženja, uključujući stvari kao što su navođenje prirode poverljivosti koju poštuju, obezbeđivanje fizičke bezbednosti koja odgovara obliku aktivnosti i pribavljanja obrasca saglasnosti pacijenta za sprovođenje visokorizičnih procedura.
 10. Ako članovi ITAA postanu svesni da lični sukobi ili medicinski problemi mogu narušiti njihovu sposobnost da izvršavaju ugovorni odnos, oni moraju ili raskinuti ugovor na profesionalno odgovoran način, ili obezbediti da klijent ima sve potrebne informacije koje su neophodne za donošenje odluke o nastavku ugovornog odnosa.
 11. Članovi ITAA će se u svojim javnim izjavama, bilo pisanim ili usmenim, suzdržavati od pogrdnih izjava, zaključaka, odnosno aluzija kojima se omalovažavaju položaj, kvalifikacije ili karakter članova, imajući u vidu njihovu odgovornost kao predstavnika ITAA i transakcione analize.
 12. Članovi ITAA prihvataju odgovornost da se suoče sa kolegom za koji imaju opravdani razlog da veruju da postupa na neetičan način, i, ako se prilikom takvog suočavanja ne dođe do rešenja, mogu da prijave tog kolegu odgovarajućem profesionalnom telu.

Potvrđujemo da su ovi principi zajednički za praksu članova ITAA, osim ako član izričito ne navede svoje razlike u odnosu na ove stavove u pisanoj formi. U tom slučaju, obaveštenost klijenta o bilo kojim takvim razlikama mora se takođe napomenuti u pisanoj formi kao deo procesa definisanja ugovora.

Izvor: ITAA