LINKOVI

International Transactional Analysis Association

itaaworld.org

Internacionalna asocijacija za transakcionu analizu – okuplja individualne članove iz celog sveta

European Association for Transactional Analysis

eatanews.org

Evropska asocijacija za transakcionu analizu – kao krovna organizacija, okuplja nacionalna udruženja kao članove

Asocijacija transakcionih analitičara Srbije – TA centar – ATAS

tacentar.net

Jedno od nacionalnih udruženja za transakcionu analizu

Srpska asocijacija za transakcionu analizu

sata.co.rs

Jedno od nacionalnih udruženja za transakcionu analizu

Udruženje transakcionih analitičara – TAUS

taus.rs

Jedno od nacionalnih udruženja za transakcionu analizu

Eric Berne MD

ericberne.com

Sajt koji je osnovala i održava porodica dr Erika Berna, osnivača Transakcione analize radi očuvanja njegovog intelektualnog nasleđa

The Institute for Integrative Psychotherapy

integrativetherapy.com

Institut za integrativnu psihoterapiju – međunarodno udruženje za integrativnu psihoterapiju

International Association of Relational Transactional Analysis

relationalta.com

Internacionalna asocijacija za relacionističku transakcionu analizu