Dr Ričard G. Erskine će 4, 5. i 6. decembra. 2020. godine, od 18h do 21h po istočnoevropskom (srpskom) vremenu održati online video-seminar od 3 sesije na temu: Stid, unutrašnja kritika, i relaciono povlačenje su sržne komponente „šizoidnog procesa”.
Detaljnije