fbpx

Edukacija – dr Ričard G. Erskin – Opsesija, habitualna zabrinutost i repetitivno fantaziranje: Perspektiva iz relacione i integrativne psihoterapije

Dr Ričard G. Erskin je 24, 25. i 26. marta 2023. godine, od 18h do 21h po srednjoevropskom (GMT/UTC + 1h) vremenu, u organizaciji Specijalističke ordinacije u oblasti psihijatrije „Bubera”, Udruženja „Beosavet” i Nacionalne asocijacije za transakcionu analizu  – NATAS, održao seminar od 3 sesije na temu: „Opsesija, habitualna zabrinutost i repetitivno fantaziranje: Perspektiva iz relacione i integrativne psihoterapije”.
Detaljnije

SEMINAR –Ravi Velč– Psihodinamski i reparenting tretman psihoze

Ravi Velč, psiholog, integrativni psihoterapeut, koji je radio na Institutu Cathexis sa pacijentima koji pate od teških mentalnih poremećaja, održao je 30 septembra, 1. i 2. oktobra 2022, u organizaciji Specijalističke ordinacije „Bubera”, Nacionalne asocijacije za transakcionu analizu – NATAS i Udruženja „Beosavet”, seminar od tri sesije na temu: Psihodinamski i reparenting tretman psihoze.
Detaljnije

SEMINAR – Dr Ričard G. Erskine – Transfer, kontratransfer, nesvesna komunikacija i uzrasna (starosna) regresija u psihoterapiji

Dr Ričard G. Erskin će 2, 3. i 4. decembra 2022. godine, od 18h do 21h po srednjoevropskom (GMT/UTC + 1h) vremenu, u organizaciji Udruženja „Beosavet”, Nacionalne asocijacije za transakcionu analizu  – NATAS i Specijalističke ordinacije „Bubera Ninić”, održati online video-seminar od 3 sesije na temu: „Transfer, kontratransfer, nesvesna komunikacija i uzrasna (starosna) regresija u psihoterapiji”.
Detaljnije

Seminar – Ravi Velč – Psihološki razvoj – normalan i razvoj psihoze posmatran kroz teoriju reparentinga i afektivne vezanosti

Ravi Velč, psiholog, integrativni psihoterapeut, koji je radio na Institutu Cathexis sa pacijentima koji pate od teških mentalnih poremećaja, održao je 3, 4. i 5. juna 2022, u organizaciji Nacionalne asocijacije za transakcionu analizu – NATAS, Udruženja „Beosavet” i Specijalističke ordinacije „Bubera”, seminar od tri sesije na temu: Psihološki razvoj - normalan i razvoj psihoze posmatran kroz teoriju reparentinga i afektivne vezanosti.
Detaljnije

Porast poremećaja ličnosti i raspad afektivnog vezivanja u posleratnoj socijalizaciji – plenarno predavanje Ravija Velča na XI kongresu psihoterapeuta Srbije

Ravi Velč, psiholog i integrativni psihoterapeut održao je plenarno predavanje pod nazivom: “Porast poremećaja ličnosti i raspad afektivnog vezivanja u posleratnoj socijalizaciji” (Increase of personality disorders & the breakdown of individual attachment in post-War socialization) na XI kongresu psihoterapeuta Srbije “Vrli novi svet”.
Detaljnije